🇬🇧 Wales

Chase & Status
Nov 16 · Foundry Sheffield SU, Sheffield
£40
From £40
Antarctic monkeys
Nov 17 · O2 Academy Sheffield, Sheffield
£12
From £12
Hopscotch
Nov 17 · Record Junkee, Sheffield
£5
From £5
Jason Manford
Nov 17 · Doncaster Dome, Doncaster
£53
From £53
Culture Abuse
Nov 17 · Foundry Sheffield SU, Sheffield
£11
From £11
The Smiths Ltd
Nov 17 · The Leadmill, Sheffield
£14
From £14
Shame
Nov 18 · The Leadmill, Sheffield
£14
From £14
Saint Raymond
Nov 22 · The Leadmill, Sheffield
£14
From £14
The Southmartins
Nov 23 · O2 Academy Sheffield, Sheffield
£14
From £14
Trampolene, The Feeling
Nov 23 · Record Junkee, Sheffield
£8
From £8
Unknown Mortal Orchestra
Nov 23 · The Leadmill, Sheffield
£20
From £20
Sixties Gold
Nov 23 · Doncaster Dome, Doncaster
£38
From £38
The Doors Alive
Nov 24 · O2 Academy Sheffield, Sheffield
£14
From £14
Mumford & Sons
Nov 24 · Sheffield Arena, Sheffield
£66
From £66
Jools Holland
Nov 25 · Sheffield City Hall, Sheffield
£50
From £50
Magnum
Nov 25 · The Plug, Sheffield
£25
From £25
Hawklords
Nov 25 · Foundry, Sheffield, Sheffield
£16
From £16
The Damned
Nov 26 · The Plug, Sheffield
£40
From £40
Paul Heaton & Jacqui Abbott
Nov 26 · Sheffield City Hall, Sheffield
£72
From £72
Long Shot
Nov 29 · University Drama Studio, Sheffield
£8
From £8
The Collective, Ghosts of Men
Nov 30 · The Black Market, Warsop
£11
From £11
John Coghlan's quo
Nov 30 · The Plug, Sheffield
£13
From £13
Graveyard
Nov 30 · The Leadmill, Sheffield
£18
From £18
UK Subs
Nov 30 · The Leopard, Doncaster
£14
From £14
Glass Caves
Nov 30 · O2 Academy Sheffield, Sheffield
£11
From £11
The Glass Caves
Nov 30 · O2 Academy Sheffield, Sheffield
£10
From £10
The Damned, Johnny Moped
Dec 2 · The Plug, Sheffield
£30
From £30
Steve N Seagulls
Dec 3 · O2 Academy Sheffield, Sheffield
£16
From £16
Steve'n'Seagulls
Dec 3 · O2 Academy Sheffield, Sheffield
£31
From £31
The Overtones
Dec 3 · Sheffield City Hall, Sheffield
£24
From £24