🇯🇵 Kobe

Pan
Nov 16 · Club Quattro - Umeda, Osaka
$39
From $39
Crossfaith
Nov 16 · Namba Hatch, Osaka
$52
From $52
原始神母
Nov 16 · Chicken George, Kōbe-shi
$58
From $58
The Mirraz
Nov 16 · Live House Pangea, Ōsaka-shi
$44
From $44
Frontier Backyard
Nov 16 · Umeda Shangrila, Osaka
$47
From $47
Stardust Revue
Nov 17 · Akashi Civic Hall, Akashi
$75
From $75
MAN WITH A MISSION
Nov 17 · Hanshin Koshien Stadium, Nishinomiya-shi
$264
From $264
Banquet
Nov 17 · Orix Theater, Ōsaka-shi
$88
From $88
Hollowgram
Nov 17 · Osaka Ruido, Ōsaka-shi
$49
From $49
原始神母
Nov 17 · Chicken George, Kōbe-shi
$58
From $58
Shishamo
Nov 17 · Zepp Osaka Bayside, Ōsaka-shi
$32
From $32
People In The Box
Nov 17 · Umeda Shangrila, Osaka
$49
From $49
Kanjani Eight
Nov 17 · Kyocera Dome Osaka, Ōsaka-shi
$749
From $749
Crossfaith
Nov 17 · Namba Hatch, Osaka
$52
From $52
brasstracks
Nov 17 · Circus, Osaka
$47
From $47
bradio
Nov 18 · Namba Hatch, Osaka
$51
From $51
Polyphia, CoVet
Nov 18 · SHINSAIBASHI SOMA, Osaka
$57
From $57
GOING UNDER GROUND
Nov 18 · Music Club JANUS, Osaka
$47
From $47
MONKEY MAJIK
Nov 18 · NHK Osaka hall, Ōsaka-shi
$82
From $82
Shishamo
Nov 18 · Zepp Osaka Bayside, Ōsaka-shi
$66
From $66
nano.RIPE
Nov 18 · Umeda Zeela, 大阪市北区
$54
From $54
CHiCO with HoneyWorks
Nov 18 · Kobe International House, Kobe
$103
From $103
DADAROMA
Nov 18 · Americamura Drop, Ōsaka-shi
$57
From $57
GOOD 4 NOTHING
Nov 18 · Music Zoo Kobe, Kōbe-shi
$39
From $39
Kanjani Eight
Nov 18 · Kyocera Dome Osaka, Ōsaka-shi
$176
From $176
Charlie Puth
Nov 19 · Edion Arena Osaka (Osaka Prefectural Gymnasium), Ōsaka-shi
$527
From $527
HEY-SMITH
Nov 19 · Club Quattro - Umeda, Osaka
$51
From $51
銀杏BOYZ
Nov 20 · Zepp Osaka Bayside, Ōsaka-shi
$97
From $97
GRAPEVINE
Nov 20 · Club Quattro - Umeda, Osaka
$95
From $95
BTS
Nov 21 · Kyocera Dome Osaka, Ōsaka-shi
$423
From $423