Pridjevi tour

#psychedelic, lo-fi, folk, noise, post-punk
ConcertWith.Me is a resale marketplace. Ticket prices may be above or below face value.

About Pridjevi

Bend čine Ivana Picek, Nina Romić i Dino Santaleza. Pridjevi su riječi kojima se izriče svojstvo predmeta ili pojava. Pridjevi suzuju opseg značenja riječi kojima se pridijevaju, a to su najčešće imenice. Po značenju se pridjevi dijele na opisne, gradivne i posvojne. • OPISNI (KVALITATIVNI) PRIDJEVI izriču osobine i odgovaraju na pitanje kakav. Izriču tvarna i netvarna svojstva • GRADIVNI (MATERIJALNI) PRIDJEVI izriču tvarnost, od čega je što napravljeno. • POSVOJNI (POSESIVNI) PRIDJEVI izriču pripadanje. Odgovaraju na pitanje čiji (Last.fm)

100% Buyer Guarantee

Full refund for cancelled events.

Valid tickets in time for the event.


Prices are set by sellers and may be above or below face value. All sales are final.