Majovci tour

#world
ConcertWith.Me is a resale marketplace. Ticket prices may be above or below face value.
Oh no! There aren’t any events

About Majovci

Музичкиот состав "Мајовци" претставува врв на фолклорниот музички израз во мијачкиот регион на Македонија. Во минатото не се паметеле свадби, прослави или други свечености во Тресонче, Селце, Галичник, Росоки, Гари, Осој, Лазарополе или во другите мијачки села без присуство на познатите свирачи на зурла и топан - Мајовци. Гарецот Мајо и лазоровецот Исак биле водачи на групата, а ним подоцна како постојани членови им се приклучиле лазоровецот Исљам (син на Мајо) и Дине (син на Исак). Исак и Дине свиреле на топан, а Мајо и Исљам на зурла. (Last.fm)

100% Buyer Guarantee

Full refund for cancelled events.

Valid tickets in time for the event.


Prices are set by sellers and may be above or below face value. All sales are final.