Ludwik tour

#rapcore, nu metal, rock, alternative metal, funk metal
ConcertWith.Me is a resale marketplace. Ticket prices may be above or below face value.
Oh no! There aren’t any events

About Ludwik

Zespół LudwiK prawdopodobnie powstał na południu u schyłku 2007r Poszczególni członkowie zespołu ujawniali się stopniowo. Kronikarze nie są zgodni co do szczegółów tych wydarzeń, a sam LudwiK nie potwierdza i nie zaprzecza żadnej z wersji. Źródła najczęściej przedstawiają zatem członków załogi w następującym porządku alfabetycznym: LUDWIK to: LUDWIK C – wokalizator LUDWIK D – gitarchipset LUDWIK M – basetla LUDWIK W – płytorysamplizacja LUDWIK P – garoforytm Wymienione osoby nie pojawiły się z nikąd. Posiadały niezbędne instrumentarium i wielką pasję do jego użycia (Last.fm)

100% Buyer Guarantee

Full refund for cancelled events.

Valid tickets in time for the event.


Prices are set by sellers and may be above or below face value. All sales are final.