Getsunova tour

#all, thai artists
ConcertWith.Me is a resale marketplace. Ticket prices may be above or below face value.
Oh no! There aren’t any events

About Getsunova

Band Member คมฆเดช แสงวัฒนาโรจน์ (ไปป์) มือกลอง นาฑี โอสถานุเคราห์ (นาฑี) กีตาร์ ปราการ ไรวา (เนม) ร้องนำ ปณต คุณประเสริฐ (นต) กีตาร์, Synthesizer ปลายปี 2550 แฟนเพลงชาวไทยได้รู้จัก ‘Getsunova’ ครั้งแรกจากเพลงชื่อสั้นๆ แต่มันเร้าใจว่า ‘กล่อม’ จากอัลบั้ม EP.ที่ใช้ชื่อเดียวกับชื่อวง ซึ่งวางจำหน่ายในปีเดียวกัน และหลังจากนั้นพวกเขาก็ปล่อยซิงเกิลต่อมาให้ฟังกันอีกครั้ง ด้วยเพลงเจ็บเศร้าที่ชื่อว่า ‘คนคนเดียว’ (Last.fm)

100% Buyer Guarantee

Full refund for cancelled events.

Valid tickets in time for the event.


Prices are set by sellers and may be above or below face value. All sales are final.