สุเทพ วงศ์กำแหง tour

ConcertWith.Me is a resale marketplace. Ticket prices may be above or below face value.
Oh no! There aren’t any events

About สุเทพ วงศ์กำแหง

สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ สาขา เพลงไทยสากล-ขับร้อง ประจำปี พ.ศ. 2533 เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ที่ จังหวัดนครราชสีมา และจบการศึกษาจาก โรงเรียนเพาะช่าง เป็นศิลปินนักร้องเพลงไทยสากลที่มีน้ำเสียงเสนาะ จนได้รับฉายาจาก รงค์ วงษ์สวรรค์ว่า " นักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์ " มีผลงานดีเด่นเป็นเวลาต่อเนื่องมานานกว่า 40 ปี บุคคลที่มีส่วนให้ท่านได้เป็นนักร้องคือครูไศล ไกรเลิศ ในระยะเวลาดังกล่าว สุเทพ วงศ์กำแหง ได้ร้องเพลงไว้ถึง 3.. (Last.fm)

100% Buyer Guarantee

Full refund for cancelled events.

Valid tickets in time for the event.


Prices are set by sellers and may be above or below face value. All sales are final.