สดใส รุ่งโพธิ์ทอง tour

ConcertWith.Me is a resale marketplace. Ticket prices may be above or below face value.

About สดใส รุ่งโพธิ์ทอง

สดใส รุ่งโพธิ์ทอง มีนามจริงว่า วันชัย โรจนวิสัย เกิดที่บางบ่อ สมุทรปราการ บิดาทำขวัญนาค มารดาทำนา ดูประวัติก็เดาได้ว่า ลีลาการร้อง ลูกเอื้อนลูกคอของเขาก็คงจะมีเค้ามาจากการทำขวัญนาคของบิดา ลองฟังเวลาเขาร้องเพลง รักจางที่บางปะกง, หน้าอย่างเธอจะรักใครจริง, รักน้องพร, ค่าด้อยเพียงดิน (Last.fm)

100% Buyer Guarantee

Full refund for cancelled events.

Valid tickets in time for the event.


Prices are set by sellers and may be above or below face value. All sales are final.